Informacja stołówki szkolnej-październik 2023

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – PAŹDZIERNIK 2023 r.
22 x 4,00 zł = 88,00 zł
Należność należy wpłacać w terminie od 01.10 do 05.10.2023 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie.
Klasa 6a i 6b – proszę o odliczenie 1 dnia wycieczki 26.10
Klasy 7a i 7b – proszę o odliczenie 2 dni wycieczki 9,10.10
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONA CIĄGŁA ABSENCJA W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28