Informacja stołówki szkolnej-wrzesień 2021

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA WRZESIEŃ 2021 r.
20 x 3,00 zł= 60,00 zł
Należność proszę wpłacać w terminie od 1.09 do 6.09.2021 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.
Zapisy na obiady zgłaszać wychowawcy klasy do 3.09

Post Author: SP28