Informacja stołówki szkolnej wrzesień 2022

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – WRZESIEŃ 2022 r.
20 x 3,50 zł = 70,00 zł
Obiady będą wydawane od dnia 5.09 (poniedziałek). Należność należy wpłacać w terminie od 1.09 do 07.09.2022 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEZY ZGŁOSIĆ DO 30.09.2022r. 
Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres e-mail stołówki: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28