Jak zostać przyjacielem Ziemi?

Presja przemysłowej działalności człowieka na środowisko naturalne związana jest z niekorzystnymi dla naszego zdrowia zmianami w  jakości powietrza, wody czy gleby. Świadomie podejmowane przez ludzi wybory życiowe mogą jednak ograniczyć proces degradacji przyrody! W dyskusji o roli człowieka w świecie na znaczeniu zyskuje współcześnie ekologia, propagująca ochronę i odbudowę zniszczonego krajobrazu, a także styl życia oparty na bliskim kontakcie z naturą. Pamiętając, iż ,,Błękitna planeta” jest naszym wspólnym dobrem, podczas obchodów Dnia Ziemi redaktorzy z klas 4b i 4c przygotowali ulotki tematyczne, z którymi zapoznali całą społeczność szkolną.

 

Post Author: SP28