Kontakt

adres szkoły:

     Szkoła Podstawowa nr 28

im. Karola Miarki

ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 160

40 – 614 Katowice

   tel/fax :  (32) 202 82 12; 798 765 019

  email: sp28katowice@onet.eu


dyrektor szkoły: Jarosław Sowiński

zastępca dyrektora: Małgorzata Gliwa