O szkole

Korzenie naszej szkoły (jak podają posiadane przez nas kroniki w języku niemieckim), sięgają 1819 roku, kiedy to 19 lutego otwarto pierwszy budynek szkoły wybudowany przy obecnym skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Opiekunem szkoły w Piotrowicach był Książę Pszczyński Hans Heinrich XI Hochberg. W 1865 roku 1/3 uczących się dzieci była pochodzenia niemieckiego.
Po pierwszej wojnie światowej, w wyniku powstań śląskich (1919, 1920, 1921) oraz plebiscytu wolności (20 III 1921r.) 29% terytorium Górnego Śląska przyznano Polsce. W tej części mieścił się również powiat pszczyński, do którego wówczas należały Piotrowice. „Tym samym spełniło się życzenie ludu śląskiego na Górnym Śląsku(…)” – zapisano w kronice szkoły. Pierwszy rok szkoły polskiej rozpoczął się 4 września 1922r. Szkołę jednak trzeba było organizować od podstaw. Kierownikiem placówki został Aleksander Kurzak.

Z powodu wzrostu liczby mieszkańców Piotrowic w 1929r. przystąpiono do budowy nowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Piotrowicach (nasz obecny budynek). Nauczanie rozpoczęto 7 grudnia 1931r.

W 1935 roku decyzją Wojewody śląskiego i na wniosek Rady Gminy Piotrowice powołano siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną nr 1 i nr 2, która była zalążkiem Szkoły Podstawowej nr 28 mogącej się poszczycić kształceniem trzech pokoleń młodzieży. W 1999 roku wskutek reformy oświaty szkoła została przekształcona w Gimnazjum nr 20. Od 1978 roku do 2004 roku funkcję Dyrektora Szkoły pełniła mgr Bożena Sobota. Jako Dyrektor była ona zarówno zwierzchnikiem 40 osobowego grona etatowych nauczycieli jak i doświadczonym menadżerem, który wprowadził naszą szkołę w XXI wiek. Kontynuowała wdrażanie reformy zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców, społeczności lokalnej i władz oświatowo-samorządowych. Inspirowała i wspomagała do ustawicznego doskonalenia nauczycieli, promowała 

dobrze wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Kontynuatorem tych działań od 2004 do 2007 roku była ówczesna Dyrektor naszego gimnazjum pani mgr Irena Łysko. We wrześniu 2008r. mgr inż. Barbara Wieszyńska przejęła tymczasowo obowiązki dyrektora. Od stycznia 2008 roku do czerwca 2012 obowiązki Dyrektora Szkoły spoczęły na mgr Joannie Mateusiak. W roku szkolnym 2012/2013 urząd dyrektora sprawowała pani mgr Barbara Bandura, wicedyrektorem była pani mgr inż. Barbara Wieszyńska. Od roku 2013/2014 Dyrektorem Szkoły jest mgr Jarosław Sowiński, wicedyrektorem pani mgr Małgorzata Gliwa.
1 września 2017 roku dotychczasowe Gimnazjum nr 20 stało się ponownie Szkołą Podstawową nr 28.