Ucz się

Na stronie internetowej miasta Katowice pod adresem https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/ucz-się w zakładce „Ucz się”, zamieszczone zostały informacje ujęte w poniższych kategoriach:

*„Edukacja w Katowicach” z aktualnym wykazem placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice oraz zakresem Polityki Edukacyjnej Miasta;

*„Projekty, inicjatywy, konkursy” z ciekawą ofertą prorozwojową adresowaną do dzieci i młodzieży;

* „Dla ucznia i rodzica” –w której można znaleźć aktualne informacje o:   
– rekrutacji prowadzonej w poszczególnych placówkach edukacyjnych,

– wszelkiego rodzaju pomocy z jakiej mogą skorzystać rodzice w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania swoich dzieci,

– działalności Młodzieżowej Rady Miasta Katowice,

– dowozu uczniów,

– kształcenia specjalnego.

Zachęcamy Państwa do aktywnego korzystania z informacji zawartych w zakładce „Ucz się”