Harmonogram – odbiór świadectw

Harmonogram odbioru świadectwa szkolnego wraz z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa:

• Miejsce spotkania-sala gimnastyczna.
• Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie.
• Prosimy, by uczniowie przyszli pod szkołę maksymalnie 5 minut przed wyznaczoną godziną.
• Uczniowie czekając na wejście do szkoły zachowują dystans między sobą. Po wyjściu ze szkoły również.
• Uczniowie wchodzą wejściem głównym od strony ulicy Jankego, wychodzą wyjściem od strony ulicy Fredry.
• Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.
• Przewidywany czas pobytu w sali to 15 minut (po każdej klasie sala będzie wietrzona przez min. 5 minut)

6a – 8.00
6b – 8.20

5a – 8.40
5b – 9.00

4a – 9.20
4b – 9.40

1a – 10.00
1b – 10.30
1c – 11.00

2a – 11.30
2b – 12.00

3a – 12.30
3b – 13.00

UWAGA
Odbioru świadectwa można również dokonać w innym terminie (po 26 czerwca) w sekretariacie szkoły, zachowując środki ostrożności, tj. należy mieć założoną maseczkę i rękawiczki.

Post Author: SP28