Informacja stołówki – kwiecień 2019r

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – KWIECIEŃ 2019r.

12 x 3,00=36,00zł
Należność należy wpłacać w terminie od 1.04 do 5.04.2019r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie.

REZYGNACJĘ Z OBIADÓW należy ZGŁOSIĆ DO 29.03.2019r.
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28