Informacja stołówki-październik 2020

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2020 r.
20 x 3,00=60,00zł
Opłata pomniejszona o jeden obiad niewydany we wrześniu w dniu 25.09 (brak prądu).
Należność NALEŻY wpłacać w terminie od 01.10 do 05.10.2020r. 
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres:  stolowka.sp28katowice@gmail.com
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW PROSZĘ ZGŁOSIĆ DO 30.09.2020r.  ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI

Post Author: SP28