Informacja stołówki-styczeń 2021

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA STYCZEŃ 2021 r.
9 x 3,00=27,00zł
Należność proszę wpłacać w terminie od 19.01 do 21.01.2021 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW PROSZĘ ZGŁOSIĆ DO 29.01.21.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28