Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Państwo,

Zebrania z wychowawcami i rodzicami uczniów przyszłych klas I – 29.08.2022 r. godzina 17.00.

Wyprawka dla PierwszakaSzanowni Państwo!

 Uwaga!

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym->tutaj

Drodzy Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do klasy I.
W dniach 31.05-14.06.2022 należy złożyć w szkole lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniony oraz podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych druk „Potwierdzenia woli” uczęszczania do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023.
 

REKRUTACJA OBWODOWA

Od dnia 21.03.2022 do 08.04.2022 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie: katowice.podstawowe.vnabor.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 21.03.2022r. do 08.04.2022r.

 REKRUTACJA POZAOBWODOWA

Od dnia 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie: katowice.podstawowe.vnabor.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r

Zarządzenie – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Kryteria postępowania rekrutacyjnego

Obwód szkoły