Jak zostać przyjacielem Ziemi?

Presja przemysłowej działalności człowieka na środowisko naturalne związana jest z niekorzystnymi dla naszego zdrowia zmianami w  jakości powietrza, wody czy gleby. Świadomie podejmowane przez ludzi wybory życiowe mogą jednak ograniczyć proces degradacji przyrody! W dyskusji o roli człowieka w świecie na znaczeniu zyskuje współcześnie ekologia, propagująca ochronę i odbudowę zniszczonego krajobrazu, a także styl życia […]

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2023

    • Kl. I - III  godz. 9.00

Wyprawka pierwszoklasisty

    • Kl. IV - VIII godz. 10.15

Szkoła zapewnia podręczniki z wszystkich przedmiotów poza religią.

Religia - materiały zostaną zamówione przez katechetów na początku września.