Ankieta

Dyrektor Szkoły przekazuje prośbę Zakładu Fizjoterapii, Katedry Fizjoterapii ŚUM w Katowicach o wypełnienie ankiety – poniżej pismo. Covid-19 – badania

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

do klas 1 -

zakładka Rekrutacja 2020/2021