INFORMACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ-listopad 2023

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LISTOPAD 2023 r.
19 x 4,00zł = 76,00zł
Należność należy wpłacać w terminie od 31.10 do 05.11.2023 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW PROSZĘ ZGŁOSIĆ DO 31.10.23 r. Proszę o odliczenie planowanych nieobecności związanych z wycieczkami szkolnymi. ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONA CIĄGŁA ABSENCJA W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28