KONKURS NA NAJLEPSZĄ DYNIĘ-regulamin

  1. Do dyni musi być dołączona karteczka z: imieniem, nazwiskiem, klasą.
  2. Dynia nie może być niestosownie ubrana/wyrzeźbiona.
  3. Nie przyjmujemy innego warzywa/owocu niż dynia.
  4. Dynię należy oddać 30.10.2023 w godzinach: 7:45 – 8:00, 8:45 – 8:55, koło małej sali gimnastycznej (przy schodach).
  5. Po dynie należy się zgłosić w dniu 31.10.2023 w godzinach: 12:35-12:50 (osoby nie mogące tak późno odebrać pracy konkursowej proszone są o dodatkową informację na karteczce przy swoich danych).
  6. Ocenie podlega: kreatywność, pomysłowość, wykład własny w pracę, estetyka pracy.
  7. Oceniać będzie wyznaczone jury.
  8. Format prac dowolny np. lampion, dyniowy cudaczek.
  9. Dla pierwszych trzech miejsc przewidziana jest nagroda.
  10. Osoby biorące udział proszone są, aby przynieść dynię z uśmiechem 😉.

Post Author: SP28