Informacja stołówki-luty 2024r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LUTY 2024 r.
14 x 4,00 zł = 56,00 zł
Należność proszę wpłacać w terminie od 05.02 do 08.02.2024 r.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 09.02.2024 r.
Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane w dniach 12-14.02.2024 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA(ZGŁOSZONA PIERWSZEGO DNIA NIEOBECNOŚCI) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28