Informacja stołówki-kwiecień 2024r

INFORMACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ – KWIECIEŃ 2024 r.
Klasy 1-3: 20 x 4,00 zł = 80,00zł
Klasy 4-8: 19 x 4,00zł = 76,00zł
Odliczono dzień 26.04 – wyjścia klasowe.
Należność należy wpłacać w terminie od 01.04 do 05.04.2024 r.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 03.04.24 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com

Post Author: SP28