Informacja stołówki-grudzień 2023r

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY- GRUDZIEŃ 2023 r.
16 x4,00=64,00zł
Należność bależy wpłacać w terminie od 28.11 do 05.12.2023 r.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW W GRUDNIU NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 30.11.23 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
Proszę o terminowe wpłaty, gdyż jest to ostatni miesiąc rozliczeniowy.
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA PIERWSZEGO DNIA NIEOBECNOŚCI) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI

Post Author: SP28