Informacja stołówki – maj 2022

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – MAJ 2022 r.
17 x 3,00zł = 51,00 zł
Odliczono dni wolne: 2.05 i 24-26.05 (egzamin ósmoklasisty)
Należność należy wpłacać w terminie od 1.05 do 06.05.2022 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 29.04.2022 r.
Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres e-mail stołówki.
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI

Post Author: SP28