Informacja stołówki-marzec 2024r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – MARZEC 2024 r.
19 x 4,00 zł=76,00 zł
Należność proszę wpłacać w terminie od 29.02 do 05.03.2024 r.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 01.03.2024 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA PIERWSZEGO DNIA NIEOBECNOŚCI) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28