INFORMACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ-styczeń 2024

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – STYCZEŃ 2024 r.
18 x4,00=72,00zł
Należność proszę wpłacać w terminie od 01.01 do 05.01.2024 r.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 03.01.2024 r.
Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA ZGŁOSZONA PIERWSZEGO DNIA NIEOBECNOŚCI) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI.

Post Author: SP28