,,Pomaganie daje radość”

20.06 z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu odbył się w naszej szkole dobroczynny kiermasz wypieków. Dochód ze sprzedaży ciast w kwocie 1206, 23 zł został przekazany Misyjnemu Seminarium Duchownemu Księży Werbistów w Pieniężnie z przeznaczeniem na misję o. Krystiana Traczyka w Afryce. Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynęło na więzi koleżeńskie oraz budowanie życzliwej atmosfery. Uczniowie wykazali się pragnieniem niesienia bezinteresownej pomocy.

Dziękujemy za zaangażowanie!

Post Author: SP28