STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania stypendium szkolnego wynosi 600 zł na osobę w rodzinie.

  • druki wniosku do pobrania w sekretariacie i w gabinecie pedagoga i psychologa lub na stronie szkoły link

 https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

  • wypełnione wnioski przyjmuje pedagog szkolny, psycholog do dnia 15 września br.

Post Author: SP28