INFORMACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ-styczeń 2024

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – STYCZEŃ 2024 r. 18 x4,00=72,00zł Należność proszę wpłacać w terminie od 01.01 do 05.01.2024 r. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 03.01.2024 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA ZGŁOSZONA PIERWSZEGO DNIA NIEOBECNOŚCI) […]

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2023

    • Kl. I - III  godz. 9.00

Wyprawka pierwszoklasisty

    • Kl. IV - VIII godz. 10.15

Szkoła zapewnia podręczniki z wszystkich przedmiotów poza religią.

Religia - materiały zostaną zamówione przez katechetów na początku września.