Odkrywaliśmy skarby Małopolski – UNICEF

Dnia 19 maja uczniowie klas 2OP, 4b oraz 5OP pod opieką nauczycieli wzięli udział w wyprawie autokarowej do Krakowa i Wieliczki. Celem naszej wiosennej eskapady była integracja wielonarodowej społeczności szkolnej, a także lepsze poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego kraju. Odkrywanie skarbów stolicy Małopolski rozpoczęliśmy u podnóża wzgórza wawelskiego, tuż przed wejściem do Smoczej Jamy, którego […]

Od 20.03 do 05.04.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 20.03.2023r. do 05.04.2023r.- OBOWIĄZKOWO!!!

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA 2023/2024