Informacja stołówki-luty 2024r.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LUTY 2024 r. 14 x 4,00 zł = 56,00 zł Należność proszę wpłacać w terminie od 05.02 do 08.02.2024 r. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 09.02.2024 r. Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane w dniach 12-14.02.2024 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: […]

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2023

    • Kl. I - III  godz. 9.00

Wyprawka pierwszoklasisty

    • Kl. IV - VIII godz. 10.15

Szkoła zapewnia podręczniki z wszystkich przedmiotów poza religią.

Religia - materiały zostaną zamówione przez katechetów na początku września.