Informacja stołówki – maj 2022

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – MAJ 2022 r. 17 x 3,00zł = 51,00 zł Odliczono dni wolne: 2.05 i 24-26.05 (egzamin ósmoklasisty) Należność należy wpłacać w terminie od 1.05 do 06.05.2022 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 29.04.2022 r. Potwierdzenie zapłaty przelewem należy przesłać na adres […]

Informacja stołówki-kwiecień 2022

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – KWIECIEŃ 2022 r. 17 x 3,00 zł=51,00 zł Należność proszę wpłacać w terminie od 1.04 do 06.04.2022 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 31.03.2022 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com […]

Informacja stołówki – marzec 2022

Klasy 5-8 w dniu 28.02 mają opłacony obiad ze zwrotów z miesiąca stycznia. O wysokości wpłaty za obiady w marcu 2022 każda klasa (1-8) zostanie poinformowana odrębnie Vulcanem. Należność proszę wpłacać w terminie od 1.03 do 6.03.2022 r. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 01.03.2022 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym […]

Informacja stołówki

Odpłatność za obiady  – luty 2022 3 zł x 10 = 30,00 zł  Każda klasa dostała Vulcanem wytyczne z uwzględnieniem zgłoszonych nieobecności i kwarantanny. Rezygnację z obiadów w lutym należy zgłosić najpóźniej do 1.02.2022.

Informacja stołówki-styczeń 2022

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – STYCZEŃ 2022 r. 16 x 3,00 zł =48,00 zł Należność prosimy wpłacać w terminie od 4.01 do 11.01.2022 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 6.01.2022 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: […]

Informacja stołówki-grudzień 2021

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – GRUDZIEŃ 2021 r. 16 x 3,00 zł = 48,00 zł Należność proszę wpłacać w terminie od 1.12 do 5.12.2021 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW PROSZĘ ZGŁOSIĆ DO 30.11.21 Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na […]

Informacja stołówki szkolnej-listopad 2021

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LISTOPAD 2021 r. 18 x 3,00 zł=54,00zł Należność proszę wpłacać w terminie od 27.10 do 5.11.2021 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie. REZYGNACJĘ Z OBIADÓW PROSZĘ ZGŁOSIĆ DO 31.10.21 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie – osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com ZWROT […]

Informacja stołówki-październik 2021

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – PAŹDZIERNIK 2021 r. 20 x 3,00 zł = 60,00 zł Należność należy wpłacać w terminie od 1.10 do 5.10.2021 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być obowiązkowo dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA Z GÓRY) W SZKOLE […]

Informacja stołówki szkolnej-wrzesień 2021

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA WRZESIEŃ 2021 r. 20 x 3,00 zł= 60,00 zł Należność proszę wpłacać w terminie od 1.09 do 6.09.2021 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również w podanym terminie osobiście lub przesłane na adres: stolowka.sp28katowice@gmail.com ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK NASTĄPI DOPIERO, GDY CIĄGŁA ABSENCJA (ZGŁOSZONA) W SZKOLE WYNOSI POWYŻEJ 3 DNI. […]

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – CZERWIEC 2021 r. 16 x 3,00=48,00 zł 1.06 – 24.06 Należność należy wpłacać w terminie od 1.06 do 7.06.2021 r. lub 15 x 3,00=45,00 zł 1.06 – 23.06 (- dzień 24.06 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych) REZYGNACJĘ Z OBIADÓW NALEZY ZGŁOSIĆ DO 31.05.2021 r. Potwierdzenia zapłaty przelewem muszą być dostarczone również […]

Od 20.03 do 05.04.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 20.03.2023r. do 05.04.2023r.- OBOWIĄZKOWO!!!

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA 2023/2024